สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   134  
2 Jan 2021   203  
3 Jan 2021   168  
4 Jan 2021   88  
5 Jan 2021   90  
6 Jan 2021   57  
7 Jan 2021   83  
8 Jan 2021   95  
9 Jan 2021   122  
10 Jan 2021   149  
11 Jan 2021   129  
12 Jan 2021   133  
13 Jan 2021   119  
14 Jan 2021   119  
15 Jan 2021   181  
16 Jan 2021   70  
17 Jan 2021   115  
18 Jan 2021   174  
19 Jan 2021   161  
20 Jan 2021   69  
21 Jan 2021   85  
22 Jan 2021   114  
23 Jan 2021   58  
24 Jan 2021   44  
25 Jan 2021   90  
26 Jan 2021   76  
27 Jan 2021   49  
28 Jan 2021   97  
29 Jan 2021   187  
30 Jan 2021   100  
31 Jan 2021   96