สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   163  
2 Feb 2021   114  
3 Feb 2021   124  
4 Feb 2021   104  
5 Feb 2021   77  
6 Feb 2021   131  
7 Feb 2021   112  
8 Feb 2021   202  
9 Feb 2021   281  
10 Feb 2021   71  
11 Feb 2021   82  
12 Feb 2021   105  
13 Feb 2021   139  
14 Feb 2021   158  
15 Feb 2021   118  
16 Feb 2021   103  
17 Feb 2021   114  
18 Feb 2021   51  
19 Feb 2021   139  
20 Feb 2021   158  
21 Feb 2021   49  
22 Feb 2021   172  
23 Feb 2021   95  
24 Feb 2021   71  
25 Feb 2021   106  
26 Feb 2021   130  
27 Feb 2021   160  
28 Feb 2021   82