สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   109  
2 Apr 2021   174  
3 Apr 2021   206  
4 Apr 2021   139  
5 Apr 2021   305  
6 Apr 2021   556  
7 Apr 2021   384  
8 Apr 2021   157  
9 Apr 2021   218  
10 Apr 2021   317  
11 Apr 2021   234  
12 Apr 2021   357  
13 Apr 2021   156  
14 Apr 2021   131  
15 Apr 2021   233  
16 Apr 2021   227  
17 Apr 2021   188  
18 Apr 2021   213  
19 Apr 2021   180  
20 Apr 2021   344  
21 Apr 2021   273  
22 Apr 2021   176  
23 Apr 2021   299  
24 Apr 2021   299  
25 Apr 2021   256  
26 Apr 2021   674  
27 Apr 2021   105  
28 Apr 2021   265  
29 Apr 2021   181  
30 Apr 2021   186