สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   258  
2 Jun 2021   267  
3 Jun 2021   309  
4 Jun 2021   199  
5 Jun 2021   251  
6 Jun 2021   194  
7 Jun 2021   304  
8 Jun 2021   467  
9 Jun 2021   352  
10 Jun 2021   205  
11 Jun 2021   294  
12 Jun 2021   327  
13 Jun 2021   324  
14 Jun 2021   517  
15 Jun 2021   176  
16 Jun 2021   287  
17 Jun 2021   167  
18 Jun 2021   211  
19 Jun 2021   443  
20 Jun 2021   302  
21 Jun 2021   178  
22 Jun 2021   339  
23 Jun 2021   212  
24 Jun 2021   149  
25 Jun 2021   182  
26 Jun 2021   445  
27 Jun 2021   187  
28 Jun 2021   228  
29 Jun 2021   213  
30 Jun 2021   162